KERJAYA SEBAGAI PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK PDF

Kerjaya sebagai pegawai tadbir dan diplomatik – Ebook written by Salehuddin Md. Dahlan. Read this book using Google Play Books app on your PC, android. Bahagian 1; Sejarah dan pengenalan — Bahagian 2; Kelayakan dan institusi berkaitan — Bahagian 3; Peluang kerjaya — Bahagian 4; Bidang tugas — Bahagian. Saya juga dapat mengetahui mengenai peluang kerjaya dan bidang tugas sebagai seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Di samping itu.

Author: Judal Duzilkree
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 27 June 2011
Pages: 10
PDF File Size: 15.23 Mb
ePub File Size: 2.53 Mb
ISBN: 393-5-12914-536-2
Downloads: 21166
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygojar

Published on Jun View 1.

Farid Kamil yang telah mencurahkan ilmu serta bimbingan dalam menyiapkan folio kerjaya dab. Tanpa bantuan mereka tidak dapatlah saya menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada kedua ibubapa saya iaitu En. Abd Manap bin Othman dan Puan Khairani binti Ismail yang sentiasa memberi sokongan dam bimbingan kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini.

Selain itujutaan terima kasih kepada abang saya, Muhammad Nuruddin bin Abd Manap yang telah memberi banyak maklumat mengenai isi-isi folio ini. Tidak lupa juga kepada rakan saya iaitu Aida binti Azinudin yang turut membantu saya dalam membuat tugasan ini.

Folio Kerjaya Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Akhir sekaliterima kasih kepada En. Zulkhairi yang sudi menjawab soalan saya dan siplomatik memberi galakan serta bimbingan dalam menjadi seorang Pegawai Tadbir Diplomatik yang berkaliber. Saya menyiapkan tugasan ini kurang dari seminggu. Melalui folio inisaya dapat mengetahui pelbagai info mengenai Pegawai Tadbir dan Diplomatik.

  JETHRO TULL THICK AS A BRICK NEWSPAPER PDF

Saya juga dapat mengetahui sejarah dan pengenalan Pegawai Tadbir dan Diplomatik.

Selain itusaya juga dpt mengetahui info mengenai kelayakan sebagal institusi berkaitan. Saya juga dapat mengetahui mengenai peluang kerjaya dan bidang tugas sebagai seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Di samping itusaya dapat mengetahui organisasi berkaitan dan juga cabaran sebagai seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik.

Folio Kerjaya Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Akhir sekalisaya dapatmengetahui maklumat tambahan mengenai Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Perkhidmatan Pegawai Tadbir Diplomatik PTD telah terlibat dalam setiap peringkat pembangunan negara, sejak sebelum merdeka sehinggalah ke hari ini.

Ia bermula dengan peringkat pengukuhan struktur pentadbiran negara an sehingga lewat an dan peringkat perlaksanaan program pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan perindustrian an. dipolmatik

Pada an dan an juga perkhidmatan awam merupakan engine of growth kepada negara sebelum dipindahkan kepada kerjayw swasta, dan diteruskan pada era an sehingga sekarang dengan peranan untuk bertindak sebagai pemacu dan pemandu kepada kemajuan negara.

Bagi kebanyakan orang, tugas utama bagi penjawat dalam perkhidmatan ini sudah pasti, tidak lain dan tidak bukan, iaitu sebagai diplomat dimana-mana kedutaan ataupun pejabat pesuruhjaya tinggi di negara-negara asing. Kebanyakan dari pemohon-pemohon juga sewaktu sesi temuduga apabila ditanyakan tentang bidang tugas PTD, pasti akan menjawab bidang tugas PTD ialah sebagai diplomat, bertugas dengan Wisma Putra, dan sentiasa ke luar negeri.

  DOCUDESK FREE PDF

Ini merupakan suatutanggapan cetek dan terlalu sempit sedangkan bidang tugas sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik adalah amat luas.

saupee: Q & A About PTD: Permohonan Jawatan PTD dan Kelulusan

Kesemua bidang pengkhususan ini membolehkan penjawat dalam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik ditempatkan di Kementerian-Kementerian, Jabatan-Jabatan Persekutuan, Pejabat-Pejabat Setiausaha Kerajaaan Negeri, Pentadbiran Kerajaan Tempatan dan terdapat juga yang ditempat dan dipinjamkan ke badan-badan berkanun dan badan-badan antarabangsa.

Perkhidmatan ini memegang kepimpinan utama di semua kementerian dan di pelbagai jabatan persekutuan serta sebahagian pentadbiran negeri sebagai Ketua Setiausaha, Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, Setiausaha Kerajaan Negeri, Duta, dan juga Pegawai Daerah.

Syarat dan Kelayakani Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atauii Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. D yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Lulus peperiksaan memasuki perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik yang ditetapkan; dan e Contoh-contoh soalan peperiksaan online pegawai tadbir dan diplomatik m41 Career. Pegawai-pegawai yang di bawah Perkhidmatan Sains S