KRV SUZE I ZNOJ LEGIJA PDF

Legija i zemunski klan by Marko Lopušina(Book); Revolution: između razuma i srca Audience level: (from for Krv, suze to for Taina Moga ). I prve kapi znoja virkahu ko polucije sazrijevajue mladosti. Ali jednoga dana – onako od sluaja – zapazi, da je bacio krv. istu krv. Rairi mu se dobroduno lice i sjajne suze od ogromnog smijeha zatitrae na .. I eto – niu novinari, politiari, uenjaci, pisci – itava jedna legija ljudi, u kojih je tatina jaa od eluca. Svugde je meu primitivnim narodima krv smatrana kao poslastica – nikada kao neto Kod Suze, u drevnom Elamu (dananja Persija), naeni su ostaci po tipu veoma slini Kao tvorcu i vladaru sveta njemu pomae legija manjih boanstava, u poetku (Uinio sam to) I znoj potee ispod mog pazuha.

Author: JoJotilar Shaktiran
Country: Greece
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 28 March 2010
Pages: 83
PDF File Size: 3.65 Mb
ePub File Size: 17.98 Mb
ISBN: 437-7-50601-483-4
Downloads: 27102
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikonris

Milorad Ulemek Legija Knjiga Kraj Pdf 18 viewer monopoly wand « garotbuchat’s Blog

Home Documents Janko Poli Kamov isusena kaljuza. Post on Dec views.

On je bio dobio znkj katar, izbacujui dnevno itave tucete utih i punih komada. Arsen ih prispodabljae koralima i spuvama, tako bijahu izdjelani. A za boju govorae, da je uta kao kanarinac ili ganac. Nije on podavao osobite vanosti svemu tome i ve se je bio smirio s milju, da je to kronini katar, koji nee ni proljetno sunce presuiti. Jer eto – proljee je tapkalo mladim, nestanim nokama, obavitim u sjajnim arapama. I uma je listala suez da iza okanca proviruju nosii enske mladosti.

I ptice se natrkivahu djejim eretanjem nosei let kroz granje kao djevoje, to zavija suknju, a sve na njoj govori da je za udaju. I prve kapi znoja virkahu ko polucije sazrijevajue mladosti.

Arsen je gledao cijelu tu proljet od neba do zemlje, hvatajui se oima lijetanja oblaka, to su raskutrani prolazili nad njim, bijeli kao nevinost i puni kao suza. A on je samo pljuckao zemlju, ne tedei djevice, to srtae u ogrljaj temperamentnoga sunca. Arsen se je tome smijuckao.

Lijenik mu zabrani puiti, a Arsen, videi, da je bez puenja svako lijeenje dosadno, primi se iz prikrajka jedne cigarete, a jedna aa vue drugu. Onda je poeo izlaziti, najprije gegavo kao seoske ekipae, pa sve vre, sve stalnije do automobila. Nosio je i tap, ali vie od nervoznosti, negoli od nude.

On je dapae poeo zalaziti i u gostione i pronaao, da pijaa na katar znij djeluje. Arsen je to sa arom dokazivao: A glavno je, da se nepotrebno i trulo izbaci. To je bio velikiargumenat kod njegove majke. Njoj je prvo, da njezina djeca imadu apetit, pogotovo kad sama kuha. Uope, Arsen je s pravim zanimanjem promatrao itavi taj “kataralni proces”, a kako je bio neke vrsti piskarala, on je tu uhvatio mnogu prispodobu. Tako je on prigodne pjesme nazivao kroninom lijavicom, a za literaturu volio je od uobiajenog “sterilna” upotrebljavati “stitina”.

  A LINGUAGEM DA ARTE OMAR CALABRESE PDF

Ali jednoga dana – onako od sluaja – zapazi, da je bacio krv. I prije bijae po koja pljuvaka isprepletena rastim kao eljezo prutima, ali tome ne podavae nikakove vanosti. Sada bijae to mrka, ista krv. A u prsima je kuhalo, u grlu je lefija. Progovori, i glas mu se priini sasma drugim. Nikada ne zau takvog zvuka. Razbit, mlak ko pitanje razvodnjelog tla. Htio je udisati zraka, ali stade se i vie guiti kao da itavi njegov organizam ne podnaa ni svijetla ni svjeine ni zdravlja.

Utihnuo se, lego i poinuo. Bijae pod “krvavim dojmom”, to tako porazno djeluje na ovjeka. Nije se tjeio, da je to iz grla, iz zuba, iz nosa, jer je odmah osjetio, da to krvari plue, da ne podnaa hladnoga zraka i da malake.

William Diehl – Kameleon

Bio je uvjeren, da se njegova bolest evolucionirala, i odmah je pomislio na smrt. Ona mu se priini turobna i saali se samome sebi. O staklo se ve hvatalo crno noi, u sobi bijae hladno legijz ukoeno, samo je u njemu vrelo i kuhalo. I drugoga se dana otpravi k lijeniku. On se nije bio prepao.

Dapae, osjeajui ovo neto novo, postane llegija. A lijenik ga je pregleda o i konstatirao, da plue nije povrijeeno.

Najbolje, da proleite nekoliko dana, a nada sve suzdravajte se od kaljanja. Jedan gutljaj frike vode, a ovo tu je propisao lijek svaka dva sata jednu licu. Sunce je uistinu bilo ve od dva dana zastrto gomilom oblaka, to su na mahove sipali sitne kaplje kao da ih sa njih truni vjetar. Zaas mu se dapae priini, da je naao svrhu ivotu.

Janko Poli Kamov isusena kaljuza – [PDF Document]

I diui se pogleda bradato lice lijenikovo i progovori sa zanosom: Ja bih elio, da mi iskreno kaete, je li to tuberkola. Poslat u vam na analizu Ja sam Primorac, nisam melanholik. Ako se ustanovi bolest, ja u se tek onda primiti vrsto lijeenja. On je jo govorio. Htio je potpunu istinu, zai u sve tajne svojega neprijatelja, i lijenik ne podnese njegovog nasrta. I on polje, a lijenik izjavi, da je zaraza tu. Arsen se ni sada ne prepade. A s pomisli, da je zaraen, osjeti ono novo jo jae.

On je neprijatelja imao na dohvatu i matajui o njemu izdaleka, injae mu se grozan do uasa. A sad ga je prozreo i nita ga uasna ne zahvati. Smrt mu se priini tako jednostavnom i obinom, te se udom nasmijao svojim pjesmama, koje ni ne bijahu drugo, no krik vjekovanja, otpora, ivota.

Izdaleka, gledajui u ralje prodrljive nemani – on je se prepade. Ateista imadijae da prizna veliko nita od svega svojega: Htio je ivjeti i vjerovae da ivi. I u klicanju ivotu zaboravi na smrt. Ponaae se kao zaborav bluda, kao ekstaza mase. Ne bijae dubok; bijae irok. Plovio je povrinom, plovio po sebi i rijetko, na mahove, od sluaja zaronjivao bi u sebe i odmah izmiljio na vrh.

A sada mu postane jasno, da je zaraen; da ima u njemu neto, to se ne da prosuditi iz njegovih pjesama, iz njegova smijeha i njegovih lakih razgovora. Bacil je u njemu, razorni bacil, to se baca blatom na rimu njegovu i ideju njegovu. On ve nije pristupaan drutvu, ne smije pljuvati na pod, ni piti ne smije iz druge ae. Takav je bio otprilike njegov pogled, to ga je plaho bacio na sve oko sebe.

  AZHANTI HIGH LIGHTNING PDF

I ne poniti se. On je osjetio svu snagu svoje nutrine, to ga je stala skupljati oko sebe. Jer tu bijae poprite njegove borbe, njegovih zamiljaja, uspjeha i poraza. Ovo je bolest, to osamljuje ovjeka, odstranjuje iz drutva i posveuje sebi samome. Tek je kasnije poeo pomiljati na svretak. Jer njegove misli ne bijahu sklad, zaokruenost i logika. One se, istina, izvijahu jedna iz druge, ali si zato ne bijahu nalik. Sin je drukiji od oca, a nema toga, koji bi zadero u dugu prolost, da iznese zakon hereditacije.

Duga bijae ta prolost. Kao oblak u noi s rijetkim bljeskovima. Arsen nije jo poeo prebirati po njoj, jer ne bijae dovoljno sreen ni sabran. A uvstva bijahu nalik mislima. Budunost mu se ukazivae bez turobnosti, kratka kao proljee. I onako se nabacano pojave u njemu dvije misli: A ivjeti znai razumjeti svoje doba i ivio ja sto godina kao fratar, bio sam svejedno mrtav od poroda.

Udovica od dvije godine, ivljae neto od pripomoi bratove, neto od starijeg sina prehranjujui sa tim i Arsena. On se je nazad nekoliko mjeseci vratio kui ostavivi svoj agentski posao, a oboliv ostade tako. Njegovoj majci bijae pravo. Kao to je ocu milije imati sina uposlena u svijetu, tako je majci milije imati ga besposlena kod kue.

On bijae jo jedini, koji potrebovae nju, a to je bilo ono, to joj ispunjavae nekim smislom besmisleno ivljenje. Jedna joj ki bijae udata za profesora Magdia, a sve drugo pomrije tijekom tih trideset godina branoga ivota. I ona se dade u slubu najmlaemu sinu hvatajui ga za sebe, zavidna enama, knjigama i drugovima, koji ga otimahu.

Njezina je zavist bila nekaka podla krepost, koja s ljubavi raa mrnju od kleveta, ogovaranja i lai. Kad bi u noiostao do kasna vani, ona je tad imala jednoga neprijatelja: Ona nije ni rasuivala ni pitala, je li to zaista taj i taj; njoj bi samo sinulo koje poznato lice i odmah bi oko njega skupila svu u neegoisanog altruizma. Arsen ju je osjeao i razumijevao.

Ona mu je dala ivot; ona bijae prolost. Sad mu je ona smetala ivotu; razbijae mu sadanjost.

Njemu je sad bila suvina; bila mu je zapravo nita, ali on njoj ne prestajae biti sve. A dnevice bijahu lwgija, i tu je Arsen poeo zadirati u taj ogoreni nesklad osjeajui njezinu ljubav, to se hvatala njegove egzistence, osjeajui suvinost i u vjenoj trzavici da skine teret sa sebe.